MENU

The Committee

List of Committee Members

As of July 11,2024

 
Members of the Management Joint Council   Councilors of the Education and Research Council
Nobuhiko Azuma   Nobuko Kibe
Kazuto Ataka   Motoshi Shinozaki
Hideo Ohno   Toshihisa Takagi
Katsuhiko Kawazoe   Megumi Tsukamoto
Hideko Kunii   Takashi Nagata
Makoto Gonokami   Manabu Fukui
Hiroyuki Sasaki   BENTON Caroline F.
Mariko Takahashi   Masaru Kitsuregawa
Akimichi Takemura   Hiroe Tsubaki
Hideyuki Tokuda   Miyuki Nakano
Teruo Fujii   Katsuya Kosakai
Kyosuke Nagata   Shinya Fushimi
Norishige Morimoto   Yoshifumi Nogi
Hiroyuki Yamato   Sadao Kurohashi
Masaru Kitsuregawa   Fumio Hanaoka
Hiroe Tsubaki   Takuya Saito
Miyuki Nakano   Takeo Nakagawa
Katsuya Kosakai   Masaki Tsutsumi
Shinya Fushimi   Akiko Aizawa
Takuya Saito   Yoshinori Kawasaki
Takeo Nakagawa   Hironori Niki
Yoshifumi Nogi  
Sadao Kurohashi  
Fumio Hanaoka